تجهیزات کار من

دوربین کانن مارک ۴
تراولینگ
بوم صدابرداری
میکروفن بیسیم یقه ای
رونین
هلی شات
ازمو پلاس