تاکید بر نقش شورایاری های محله ای

یک کارشناس ارشد مدیریت شهری معتقد است شورایاری های محله ای، نقش به سزایی در بیان و پیگیری مشکلات و معضلات شهری دارند.

روزبه احمدی با بیان این مطلب گفت: هر محله می تواند با ایجاد شورایاری و انتخاب نمایندگان محله ای، شورای شهر و شهرداری را یاری دهد و این موضوع می تواند نقش مهمی در دیده شدن مشکلات محلات و کاهش مراجعه و تردد شهروندان عزیز به شهرداری ها جهت پیگیری و رفع مشکلات داشته باشد.

وی افزود: هم افزایی میان اعضای شورای شهر و شورایاری های محله ای، یک تعامل سازنده بین این دو بخش است که ثمره آن خدمت صادقانه به مردم است و این امر در نهایت به رضایت مندی مردم از خدمات ارايه شده ختم می شود.

این کارشناس ارشد مدیریت شهری در ادامه اظهار داشت: بازدیدهای مشترک اعضای شورای شهر و شورایاری های محله ای می تواند ریزترین مشکلات را هم در کمترین زمان مرتفع کند.

روزبه احمدی در پایان اضافه کرد: نمایندگان محله ای به دلیل تردد روزانه در محله می توانند به عنوان اصلی ترین ناظر بر خدمات ارايه شده به شهروندان باشند.