الکترونیکی شدن مزایای زیادی دارد

در شهرهای الکترونیک، شهرداریها می توانند ۷۰ درصد امور مربوط به ارباب رجوع را الکترونیکی انجام دهند.

روزبه احمدی با بیان این مطلب افزود: الکترونیکی شدن شهرداریها مزایای بسیاری برای مردم‌ در پی دارد که کاهش تردد، تسهیل در روند اجرای امور، در آمدزایی مناسب از بستر اینترنت مصرفی با هماهنگی اپراتورها و اشتغال پایدار از جمله مزایای آن است.

احمدی اضافه کرد: پرداخت آنلاین هزینه ها، پیگیری مراحل روند اجرای درخواستها، تمدیدها، رسیدگی به شکایات و درخواست هایی که ماهها زمان می برد تا جواب آن به دست مردم برسد را می توان با این سیستم انجام داد و از هدررفت زمان با ارزش مردم‌ جلوگیری کرد.

این کارشناس ارشد مدیریت شهری همچنین خاطرنشان کرد: اهواز می تواند در آینده نه چندان دور تبدیل به یک شهر الکترونیکی پایلوت برای کشور شود.