ضرورت استفاده از توان متخصصان

یک کارشناس ارشد مدیریت شهری گفت: آسفالت خیابانها یکی از مشکلات اصلی شهر اهواز است و سالیان درازی است شهروندان اهوازی با خودروی خود، ناخواسته درون حفره های عمیق یا دست اندازهای بسیار می افتند!

نکته جالب و قابل تامل این است که ظاهرا هیچ کدام از مسئولین امر در سطح مدیریت شهری اهواز در خیابانهای اهواز تردد نمی کنند یا مسیری که انتخاب می کنند به صورت هوایی است که وضعیت تاسف بار آسفالت شهر را نظاره گر نیستند.

روزبه احمدی افزود: اکنون در بیشتر شهرهای دنیا مخصوصا شهرهایی که دمای هوای آنها بالای ۴۰ درجه است یا شهرهایی که دمای آنها بعضا به زیر صفر می رسد، از آسفالت هایی با جنس متفاوت استفاده می کنند و جواب مثبت هم از این کار گرفته اند.

وی ادامه داد: زیرسازی و استفاده از مواد اولیه درجه یک در آسفالت سازی و اجرایی شدن آن در سطح خیابانها نشان داده که اگر مواد اولیه خوب باشد، دیگر آسفالت ترک، خرد، چروک یا پاشیده شده نمی شود.

احمدی همچنین اظهار داشت: حال این سوالات پیش می آید که آیا واقعا با وجود این همه متخصص جوان و باتجربه در سطح شهر، مسئولین از آنها خواسته اند مشکلات آسفالتی شهر را بررسی کنند یا خیر؟ آیا آسفالت مناسب دمای اهواز استفاده شده است؟ آیا می توان با این وضعیتی که آسفالت شهر اهواز دارد یک متر سطح صاف آسفالت شده پیدا کرد؟

روزبه احمدی اضافه کرد: اصلی ترین کسانی که از تردد در خیابان های اهواز به دلیل حفره های عمیق و چاله چوله های بسیار و چروک آسفالت متضرر می شوند، مردم شریف اهواز هستند؛ اما مسئولین گویا مشکلات آسفالت شهر اهواز را نمی بینند یا سرابی که از گرما روی آسفالت تشکیل می شود باعث شده دقیق نبینند و فکر کنند اصلا مشکلی نیست.

وی در پایان گفت: امید است در آینده با روی کار آمدن جوانان در اهواز، استفاده از توان متخصصان و شهروندان اهوازی جهت حل مشکلات شهر دوچندان شو‌د.